Chào mừng quý vị đến với Website của Thân Thị Thùy Châu.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (3 bài)

Nghề làm toán ở Mỹ

toán thuần túy –pure mathematics, hay mathematics), tuy rằng không có danh giới rạch ròi giữa hai loai đó. Các “toán học (mà một phần đáng kể là do các “toan hoc, nhưng những người làm những nghề đó không gọi là nhà toán học mà được gọi với những tên khác, ví dụ như: nhà vật lý, kỹ sư công nghệ thông tin, giáo viên dạy toán phổ thông, nhà thống kê (statistician — sử dụng một chuyên ngành của nhà toán học (mathematician), kể cả lý thuyết lẫn...

BÀI GIẢNG  (28 bài)

TƯ LIỆU  (60 bài)

GIÁO ÁN  (17 bài)

ĐỀ THI  (0 bài)

BÀI CỦA HS  (7 bài)

GÓC THƯ GIẢN  (3 bài)

Website của các thành viên
Website Ngô Tùng Toại
Lượt truy cập: 192
Website của Hồ Diệu Hương
Lượt truy cập: 141
Website Cuunon Boston USA
Lượt truy cập: 117
BLOG ĐOÁ SEN HỒNG
Lượt truy cập: 93
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 91